PETER HESS KLANKMASSAGE

Oeroude kennis
Aan de Basisopleiding Peter Hess Klankmassage ligt oeroude kennis ten grondslag over de invloed van klanken, die reeds ca. 5000 jaren geleden in de ayurveda werd toegepast.

De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er golfjes, die zich over het hele water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 80% uit water bestaat.

Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

De hoofdkenmerken van een Klankmassage zijn:

 • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
 • positieve beïnvloeding van het bewustzijn, de creativiteit en scheppingskracht
 • versterking van het zelfgenezend vermogen en de toename van levensvreugde
 • in zijn totaliteit holistisch werkend op lichaam, geest en ziel.

Bij de Basisopleiding Peter Hess Klankmassage gaat het om een diep werkende ontspanningsmethode. Al na enkele behandelingen volgt een complete lichaamsontspanning en een intensiever lichaamsbewustzijn.

Ons lichaam is een 'instrument' dat goed gestemd dient te zijn.

omhoog

Wanneer de mens met zichzelf en zijn omgeving in harmonie is, kan hij zijn leven vrij en creatief vormgeven, en zijn wie hij is. Dan ervaren we meer zelfvertrouwen en dat is de basis voor het ontspannen kunnen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Wat wederom de basis is voor kinderen, jeugd en volwassenen om vrij van stress te kunnen zijn.

 

Dat het bij de Basisopleiding Peter Hess Klankmassage om een buitengewone methode gaat, blijkt wel uit het feit dat deze therapie inmiddels in diverse beroepsgroepen wordt gebruikt, het is inzetbaar:

 • in de privé-sfeer,
 • zowel bij prénatale en verloskundige hulp,
 • voor peuters, kleuters en schoolkinderen,
 • bij ontspanning- en zelfbehandelingmassage,
 • bij natuurgeneeswijzen,
 • in de pedagogiek, de psychotherapie en psychiatrie,
 • bij de gehandicaptenzorg, logopedie, ergotherapie
 • en ook bij de stervensbegeleiding.

Peter Hess, pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschap, houdt zich sinds 20 jaar bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn veelvoudige klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij zijn succesvolle klankmassage.

Alleen door zijn Instituut voor Klank-Massage-Therapie opgeleide medewerkers mogen de Basisopleiding Peter Hess Klankmassage geven of seminars verzorgen.

Opleiding in de Klankmassage
De structuur voor de Basisopleiding bestaat uit 4 modules.

'Geaccrediteerd door KTNO'

Zie voor Aanmelding en meer Informatie ivm de Basisopleiding: www.klankpraktijk.nl

omhoog