KLANKCONSULT

Klankmassage-Therapie volgens Peter Hess*

Klankmassage-Therapie is een ontwikkelde methode om de trillingen van Klankschalen en Gongs uit Tibet en Nepal op het lichaam over te dragen. Hierbij worden harmonisering en diepte-ontspanning bewerkstelligd, zodat spierspanningen en energieblokkades opgelost kunnen worden. 

*Peter Hess (Duitser), pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschap, houdt zich sinds 25 jaar bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn veelvoudige klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij zijn succesvolle wetenschappelijk onderbouwde Klankmassage-methode, die speciaal toepasbaar is gemaakt voor de moderne Westers levende mens.


 omhoog

Werkingsprincipe 

De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er golfjes, die zich door het hele water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

Wanneer we onderhevig zijn aan stress en disharmonie, zijn we vatbaar voor ziektes en dit beïnvloedt onze levenskwaliteit waardoor we ons gespannen en moe kunnen voelen. Het ontbreekt ons dan aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

omhoog
 

De hoofdkenmerken van een Peter Hess-Klankmassage:

  • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken 
  • een toestand van diepe ontspanning bereiken en stress af te bouwen.
  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn, de creativiteit en scheppingskracht 
  • versterking van het zelf genezend vermogen en de toename van levensvreugde 
  • in zijn totaliteit holistisch werkend op lichaam, geest en ziel. 

omhoog

 
Erik

De behandeling

Na een informatief voorgesprek volgt de klankmassage, waarbij de klankschalen, rond en op het lichaam, door zacht aanslaan op een natuurlijke manier de structuur van vitale lichaamsdelen lostrillen. Daardoor kunnen vastgezette spanningen worden losgelaten. De klankschalen worden op strategische plekken op het lichaam geplaatst en door bewegingen in het auralichaam kan de energiebalans worden hersteld. Op deze manier wordt men zich "als instrument" bewust, wat nodig is om goed afgestemd te zijn. De duur van een klanksessie is 45 tot 60 minuten.

Na de behandeling is er tijd voor een nagesprek om de ervaringen tijdens de klankmassage mee te delen. Zo kunnen ook aandachtspunten voor de volgende behandeling worden besproken en genoteerd. Wanneer er een aantal klanksessies nodig zijn om de spanningen of afweer in de verschillende lagen van onze lichaam en geest vrij te maken, spreken we van Klankmassage-Therapie. 
 

Tarieven

Sessies in mijn praktijk worden niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. Financiering vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) is wellicht wel mogelijk. Overleg hier even over met de betreffende instantie.
 

Peter Hess Klankmassage
én Peter Hess Klanktherapie:

€ 65,00 per uur – als de verzekering niet betaalt.
€ 85,00 per uur - bij vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar.
€ 95,00 per uur - bij vergoeding door de sociale dienst of werkgever.
 

Voor zowel intakegesprekken als behandelin­gen/sessies geldt dat aan het eind van het gesprek CONTANT wordt afgerekend.

Erik Karsemeijer is Psychothrapist ER, en is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychoherapie en de Europese Beroepsvereniging voor Klankmassage-Therapie.
 

Alle afspraken worden telefonisch gemaakt, 06-20288640, of vul het contactformulier in.

omhoog